Nævn i Herning Kommune

Her finder du informationer om nævn i Herning Kommune.

Et nævn er et organ, der består af personer, der normalt er udpeget af Herning Byråd.

Nævnet er ikke en kommunal myndighed. Det er heller ikke en domstol. Nævnet er en selvstændig myndighed, der træffer afgørelser. Nogen gange er nævnet kun rådgivende.

Er du interesseret i at vide, hvad nævnene i Herning Kommune beslutter, kan du læse dagsordner og referater fra møderne. Dem finder du under de enkelte nævn.

Billedet viser en gruppe voksne, der sidder omkring et bord og holder møde.