Styrelsesvedtægt for Herning Kommune

Styrelsesvedtægten for Herning Kommune er fra 18. april 2019.

Kapitel 7 - Ændringer i vedtægten

§ 22

Denne vedtægt træder i kraft den 18. april 2019.

Stk. 2 Samtidig hermed ophæves den styrelsesvedtægt for Herning Kommune, der trådte i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 3 Forslag til ændringer i vedtægten skal undergives to behandlinger i byrådet med mindst 6 dages mellemrum. Den kommunale tilsynsmyndighed - Statsforvaltningen - underrettes om vedtagne styrelsesvedtægter og vedtægtsændringer.

Således vedtaget af Herning Byråd i møde den 5. marts 2019 og 2. april 2019.

Styrelsesvedtægten for Herning Kommune er for Herning Byråd underskrevet af borgmester Lars Krarup og kommunaldirektør Erik Hattens.