Styrelsesvedtægt for Herning Kommune

Styrelsesvedtægten for Herning Kommune er fra 18. april 2019.

Kapitel 6 - Vederlag m.v.

§ 20

Formanden for Teknik- og Miljøudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 22% af borgmesterens vederlag - næstformanden 5,75%.

Stk. 2 Formanden for Byplanudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 22% af borgmesterens vederlag - næstformanden 5,75%.

Stk. 3 Formanden for Børne- og Familieudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 22% af borgmesterens vederlag - næstformanden 5,75%.

Stk. 4 Formanden for Social- og Sundhedsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 22,5% af borgmesterens vederlag - næstformanden 5,75%.

Stk. 5 Formanden for Beskæftigelsesudvalget oppebærer et vederlag som udgør 22% af borgmesterens vederlag - næstformanden 5,75%.

Stk. 6 Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 22% af borgmesterens vederlag - næstformanden 5,75%.

Stk. 7 Formanden for Forebyggelsesudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 11% af borgmesterens vederlag - næstformanden 4%.

Stk. 8 Formanden for Børn og Ungeudvalget efter lov om retssikkerhed og administration på det sociale område oppebærer et vederlag, som udgør 15% af borgmesterens vederlag.

Stk. 9 Næstformanden for Økonomi- og Erhvervsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 6,5% af borgmesterens vederlag.

Stk. 10 Den i stk. 1-9 nævnte vederlæggelse ophører med udgangen af den måned, hvor den pågældende fratræder hvervet eller i en uafbrudt periode på 3 måneder ikke har varetaget dette.

§ 21

Et udvalgsmedlem, der på grund af formandens fravær er konstitueret som formand for et udvalg i en periode på mindst 2 uger, eller en næstformand, der på grund af formandens fravær fungerer som formand for et udvalg i en periode på mindst 2 uger, modtager i funktionsperioden vederlag svarende til formandens vederlag forholdsmæssigt for den pågældende periode.

Stk. 2 Funktionsvederlag kan højst oppebæres i en uafbrudt periode på 6 måneder.