Erling Præstekjær, O

Her finder du info om Erling Præstekjær, som sidder i Byrådet for Dansk Folkeparti.

Erling Praestekjaer

Politiske tillidshverv

  • Næstformand af Teknik- og miljøudvalget
  • Medlem af Beskæftigelsesudvalget
  • Medlem af Landsbykontaktudvalg

Andre tillidshverv

  • Medlem af Herning Vand, bestyrelsen

Vederlagsgivende bestyrelsesposter

Herning Kommune har pligt til at offentliggøre vederlag som byrådsmedlemmer modtager, jfr. Kommunestyrelseslovens § 16e. Oplysningspligten gælder for poster, hvortil der er sket udpegning af Herning Byråd eller KL.

Beløb modtaget i 2019
Poster Beløb
Herning Vand A/S:   30.000 kr.

Kontaktinfo

Erling Præstekjær
Byrådsmedlem
Hammerum Hovedgade 71
Hammerum
7400 Herning
Mobil: 28 76 78 03
Send e-mail til byrep@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

 

Mail til byrådet

Du kan ikke sende en sikker (krypteret) mail til et byrådsmedlems mailadresse. En mail til et byrådsmedlem kan ikke betragtes som en henvendelse til Herning Kommunes administration.