Borgmester Lars Krarup

Her finder du info om Lars Krarup, som er borgmester i Herning Kommune. Lars Krarup er valgt for partiet Venstre.

Borgmesteren er øverste leder for både den politiske og den administrative organisation. Borgmesteren er derfor et vigtigt bindeled mellem de to organisationer.

Som formand for Byrådet samt Økonomi- og Erhvervsudvalget forbereder og indkalder borgmesteren medlemmerne til møder. Desuden leder borgmesteren forhandlingerne og afstemningerne.

Lars Krarup

 

Uddannelse/erhverv

Borgmester

Herning Kommune
1998-2001-: Byrådsmedlem
2002-: Borgmester

Kommunernes Landsforening/relateret dertil:
2006-2019: Bestyrelsesmedlem
2006-2010: Medlem af Socialudvalget
2010-2013: Medlem af Børne- og Kulturudvalget, Næstformand
2010-2013: Medlem af Formandskabet
2006-2009: KMD: Bestyrelsesmedlem
2007-: KommuneKredit: Bestyrelsesmedlem
2014-2018:  KommuneKredit: Næstformand
2018-: KommuneKredit: Formand
2010-2018: Kombit A/S, Bestyrelsesmedlem
2014-2018: Kombit A/S Næstformand

Realdania:
2006-2013: Fagkomité for Byudviklings Forum, Komitemedlem
2009-2013: Fagkomité for Byudviklings Forum, Realdania - Formand for komitéen
2006-: Repræsentantskabsmedlem
2013-: Bestyrelsesmedlem


Idrætspolitiske engagementer:
Efteråret 2003: Medlem i Kulturministerens udvalg om anbefalinger til god ledelse i professionelle sportsvirksomheder
2007-2018: Sport Event Denmark, Formand
2007-2010: Elitefacilitetsudvalget, Bestyrelsesmedlem
2013-2018: Olympisk Idrætsforum - Medlem
2020-: Team Danmark, formand

I øvrigt:
2000-2013: Profilværktøj A/S, Bestyrelsesmedlem
2016-2019: Det Sociale Netværk, Bestyrelsesmedlem
2018: Professionshøjskolen Via, bestyrelsen

Tidligere erhverv
1991-1997: Slagter, mestersvend mv. Føtex.
1997-2000: Salgskonsulent, trademarketingskonsulent, Key account manager ved Tuborgs Bryggerier.
2000: Salgschef (Jylland/Fyn), Carlsberg/Tuborg Salg Danmark.
2000-2001: Direktør Blue Fox Herning A/S.

Vederlagsgivende bestyrelsesposter

Herning Kommune har pligt til at offentliggøre vederlag, som byrådsmedlemmer modtager, jfr. Kommunestyrelseslovens § 16e.

Oplysningspligten gælder for poster, hvortil der er sket udpegning af Herning Byråd eller KL.

Beløb modtaget i 2019
Poster Beløb
KommuneKredit, bestyrelse  226.408 kr.
KL's bestyrelse    22.057 kr.
Realdania - bestyrelsen   300.000 kr.
 Professionshøjskolen VIA, bestyrelsen    25.600 kr.

Kontaktinfo

Lars Krarup
Torvet 5
7400 Herning

Tlf.: 96282322 (arb.)
Send e-mail
Via borgmesterens sekretær Marie Jensen

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail