Borgmester Dorte West

Her finder du info om borgmester Dorte West. Dorte West er valgt for partiet Venstre.

Borgmesteren er øverste leder for både den politiske og den administrative organisation. Borgmesteren er derfor et vigtigt bindeled mellem de to organisationer.

Som formand for Byrådet samt Økonomi- og Erhvervsudvalget forbereder og indkalder borgmesteren medlemmerne til møder. Desuden leder borgmesteren forhandlingerne og afstemningerne.

Dorte West 

Herning Kommune

2010-2021-: Byrådsmedlem
2021-: Borgmester

Uddannelse/erhverv

  • Adjunkt på Vestjydsk Handelsskole og Handelsgymnasium, Skjern Uddannelse
  • Cand. oceon fra Syddansk Universitet, Odense

Politiske tillidshverv

  • Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget
  • Gruppeformand for Venstre

Andre tillidshverv

  • Medlem af Herning Gymnasium, bestyrelsen
  • Medlem af Kommunernes Landsforenings delegeretmøde
  • Medlem af Kommunernes Landsforenings repræsentantskab, stedfortræder for borgmester
  • Bæredygtig Herning, næstformand, bestyrelsen

Vederlagsgivende bestyrelsesposter

Herning Kommune har pligt til at offentliggøre vederlag, som byrådsmedlemmer modtager, jfr. Kommunestyrelseslovens § 16e.

Oplysningspligten gælder for poster, hvortil der er sket udpegning af Herning Byråd eller KL.

Beløb modtaget i 2020
Poster Beløb
Herning Gymnasium: Næstformand  28.905 kr.

Kontaktinfo

Dorte West
Torvet 5
7400 Herning

Tlf.: 96282322 (arb.)
Send e-mail
Via borgmesterens sekretær Marie Jensen

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail

Mail til byrådet

Du kan ikke sende en sikker (krypteret) mail til et byrådsmedlems mailadresse. En mail til et byrådsmedlem kan ikke betragtes som en henvendelse til Herning Kommunes administration.