Anne Marie Søe Nørgaard, V

Her finder du info om Anne Marie Søe Nørgaard, som sidder i Byrådet for partiet Venstre.

Anne Marie Soee Noergaard

Uddannelse/erhverv

  • Landmand

Politiske tillidshverv

  • Formand for Social- og sundhedsudvalget
  • Medlem af Teknik- og miljøudvalget
  • Medlem af Forebyggelsesudvalget

Andre tillidshverv

  • Medlem af Bytoften Bo- og Aktivitetscenter, Tjørring, bestyrelsen
  • Medlem af Danske Diakonhjem, repræsentantskabet
  • Medlem af Vandoplandsstyregruppen Ringkøbing Fjord
  • Medlem af Vandoplandsstyregruppen Nissum Fjord

Kontaktinfo

Anne Marie Søe Nørgaard
Formand Social- og Sundhedsudvalget
Visgårdvej 3
Sinding
7400 Herning
Mobil: 20377055
Send e-mail til byras@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

 

Mail til byrådet

Du kan ikke sende en sikker (krypteret) mail til et byrådsmedlems mailadresse. En mail til et byrådsmedlem kan ikke betragtes som en henvendelse til Herning Kommunes administration.