Anders Madsen, V

Her finder du info om Anders Madsen, som sidder i Byrådet for partiet Venstre.

Anders Madsen

Uddannelse/erhverv

  • Selvstændig erhvervsdrivende med værksted og bilhandel.
  • Videregående uddannelse som maskintekniker.
  • 19 år i Beredskabsstyrelsen som befalingsmand, de sidste 8 år i Herning som Beredskabsmester.
  • Udlært automekaniker.

Politiske tillidshverv

  • Medlem af Byplanudvalget.
  • Medlem af Landsbykontaktudvalget (formand).

Andre tillidshverv

  • Medlem af Herning Vand, bestyrelsen

Vederlagsgivende bestyrelsesposter

Herning Kommune har pligt til at offentliggøre vederlag, som byrådsmedlemmer modtager, jfr. Kommunestyrelseslovens § 16e.

Oplysningspligten gælder for poster, hvortil der er sket udpegning af Herning Byråd eller KL.

Beløb modtaget i 2020
Poster Beløb
Herning Vand 20.000 kr.

Kontaktinfo

Anders Madsen
Byrådsmedlem
Arnborgvej 14
Fasterholt
7330 Brande
Mobil: 20278817
Send e-mail til byram@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

 

Mail til byrådet

Du kan ikke sende en sikker (krypteret) mail til et byrådsmedlems mailadresse. En mail til et byrådsmedlem kan ikke betragtes som en henvendelse til Herning Kommunes administration.