Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 31. marts 2020
Mødested: Skype for Business

Dagsordenpunkter

61. Cirkulæreskrivelse, orienteringssager m.v.

62. Årsregnskab 2019

63. Samlede overførsler fra 2019 til 2020

64. Erhvervsinitiativer i forbindelse med Covid-19

65. Godkendelse af ommærkning af almene boliger til almene ældreboliger i afd. 212 og 311

66. Godkendelse af skema C for 26 familieboliger på Kastanievej i Sunds

67. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 105 for biogasanlæg ved Studsgaard

68. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for biogasanlæg ved Ørneborgvej nord for Studsgård

69. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 102 for område ved Bethaniagade i Herning

70. Endelig vedtagelse af lokalplan 11.C32.2 for boligbebyggelse på hjørnet af Bethaniagade og Nørgaards Alle i Herning

71. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 98 for boliger ved Snejbjerg Hovedgade

72. Endelig vedtagelse af lokalplan for boliger ved Snejbjerg Hovedgade

73. Endelig vedtagelse af lokalplan for et offentligt område ved Engbjerg Skole

74. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 96 for campingplads, erhvervs- , bolig- og rekreativt område ved Søgårdvej i Sunds

75. Endelig vedtagelse af lokalplan for campingplads, erhvervs-, bolig- og rekreativt område ved Søgårdvej i Sunds

76. Debatoplæg for solcelleprojekt ved Gindeskovgård øst for Søndre Feldborg Plantage

77. Frigivelse af anlægsbevilling til Projekt Ny Holing

78. Team Teatret - Egnsteateraftale 2021-2024

79. Team Teatret - godkendelse af lejekontrakt

80. Takstblad for aflevering af ren jord til fritidslandskaber

81. Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af broer 2020

82. Frigivelse af anlægsbevilling til byggemodning 2020

83. Frigivelse af anlægsbevilling til vandområdeplansprojekt i Halebæk ved Vejvad

84. Foreløbig vedtagelse af tillæg til Herning Kommunes Spildevandsplan - Ny varmecentral ved Studsgård

85. Overtagelse af det regionale dag- og døgntilbud Nørholm

86. Midler til normeringer i dagtilbud

87. Børneoasen Lind søger om kommunalisering

88. Orientering om forlig i sag på Herningsholmskolen

89. Beslutning om køb eller leje af Rådhus B eller alternativ mulighed

90. Salg af areal