Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 31. marts 2020
Mødested: Skype for Business

Dagsordenpunkter

90. Salg af areal

Sagsnr.: 13.06.02-60-19 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Salg af areal

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.