Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 31. marts 2020
Mødested: Skype for Business

Dagsordenpunkter

88. Orientering om forlig i sag på Herningsholmskolen

Sagsnr.: 17.01.04-A00-1-20 Sagsbehandler: Louise Maria Raunkjær  

Orientering om forlig i sag på Herningsholmskolen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

  X

   X 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Institut for Menneskerettigheder har den 20. november 2019 indklaget Herning Kommune for Ligebehandlingsnævnet. Instituttet gør gældende, at Herning Byråds beslutning fra 2018 om at oprette Holtbjerg-afdelingen af Herningsholmskolen er i strid med lov om etnisk ligebehandling.

 

Borgmesteren har i henhold til styrelseslovens § 31 indgået forlig med Institut for menneskerettigheder, idet sagen ikke tålte opsættelse af hensyn til den pågående proces i Ligebehandlingsnævnet. I henhold til § 31, stk. 2 orienteres hermed om forliget.

Sagsfremstilling

Institut for Menneskerettigheder har den 20. november 2019 indklaget Herning Kommune for Ligebehandlingsnævnet. Instituttet gør gældende, at Herning Byråds beslutning fra 2018 om at oprette Holtbjerg-afdelingen af Herningsholmskolen er i strid med lov om etnisk ligebehandling. Da sagen ikke tålte opsættelse af hensyn til den pågående proces i Ligebehandlingsnævnet har borgmesteren i henhold til styrelseslovens § 31 indgået forlig med Institut for menneskerettigheder. Der er nu indgået forlig i sagen. Af forliget fremgår:

 

”Institut for Menneskerettigheder og Herning Kommune har aftalt, at Institut for Menneskerettigheder hæver sagen ved Ligebehandlingsnævnet angående Herning Kommunes beslutning i september 2018 om opdelingen af Herningsholmskolen i henholdsvis Sjællandsgade og Holtbjerg afdelingerne.

 

Herning Kommune anerkender, at byrådets beslutning utilsigtet udgjorde diskrimination på grund af etnicitet, fordi der i beslutningsgrundlaget blev lagt vægt på elevernes etniske oprindelse og fordi beslutningen indebar en udskillelse af børn med minoritetsbaggrund til Holtbjerg afdelingen. Udskillelsen af børn i den nye 0. klasse skete ved, at børnene skulle starte i Holtbjerg afdelingen. Og udskillelsen af børn i de nye 1-3 klasser skete ved, at børnene blev flyttet fra en eksisterende klasse i Sjællandsgade afdelingen til Holtbjerg Afdelingen. Beslutningen kom således utilsigtet til at udgøre en overtrædelse af forbuddet mod diskrimination indeholdt i lov om etnisk ligebehandling § 3, stk. 1, jf. stk. 2.” 

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at orienteringen om indgåelse af forlig tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.  

Børne- og Familieudvalget indstiller,

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.