Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 31. marts 2020
Mødested: Skype for Business

Dagsordenpunkter

87. Børneoasen Lind søger om kommunalisering

Sagsnr.: 28.03.00-P27-1-20 Sagsbehandler: Bibi Salskov Olesen  

Børneoasen Lind søger om kommunalisering

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov, Antonio Barahona, Maria Kringelholt Nielsen

Sagsresume

Center for Børn og Læring har modtaget ansøgning fra den selvejende daginstitution Børneoasen Lind om at blive kommunaliseret pr. 1. marts 2020 eller snarest derefter.

 

Børne- og Familieudvalget har kompetencen til at træffe beslutninger vedrørende dag- og døgninstitutioner, herunder selvejende institutioner, som Herning Kommune har driftsoverenskomst med. Sagen fremlægges til udvalgets godkendelse.

 

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet til godkendelse for så vidt angår ejendomsoverdragelser via gaveskøde til Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Den selvejende daginstitution Børneoasen Lind har indsendt ansøgning om at blive en kommunal daginstitution pr. 1. marts 2020 eller snarest derefter. Center for Børn og Læring anbefaler, at kommunaliseringen sker pr. 1. august 2020.

 

Børneoasen Lind er beliggende i Lind skoledistrikt. Daginstitutionen har i dag vuggestue og børnehave. Ved kommunalisering bliver der ikke ændret ved børnesammensætningen. Børneoasen Lind har til huse henholdsvis på Koustrupallé 3, som er ejet af Herning Kommune, og Mellemtoften 14, som er ejet af den selvejende daginstitution Børneoasen Lind. Herudover ejer den selvejende daginstitution ejendommen Kollundvej 41, som i dag benyttes af Lind Skoles SFO.

 

Børneoasen Lind ønsker i forbindelse med kommunaliseringen at overdrage ejendommene Mellemtoften 14 og Kollundvej 41 til Herning Kommune.

 

Efter kommunaliseringen vil Børneoasen Lind fortsat benytte hhv. Koustrupallé 3 og Mellemtofen 14. Mens ejendommen Kollundvej 41 fortsat vil blive benyttet af Lind Skoles SFO.

 

Der er ingen specielle servitutter eller lån i ejendommen.

 

Tilkendegivelsen om overdragelse af bygningen ved den selvejende institutions opløsning er i overensstemmelse med opløsningsparagraffens ordlyd i institutionens vedtægt. Ordlyden er som følger:

"Beslutning om opløsning af den selvejende institution kan kun foretages, hvis beslutningen vedtages af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Endvidere skal enhver opløsning godkendes af Herning Kommune. Hivs institutionen nedlægges, skal dens formue med tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer og med godkendelse fra Herning Kommune anvendes til et tilsvarende socialt formål."

 

Center for Børn og Læring vil i samarbejde med daginstitutionen efterfølgende igangsætte civilstyrelsens behandling af sagen.

 

Personalet i Børneoasen Lind vil i forbindelse med kommunaliseringen blive virksomhedsoverdraget til Herning Kommune. 

Økonomi

Tinglysnings- og gaveskødeomkostninger afholdes af Herning kommune og udgør ca. 75.000 kr. Finanseringen vil ske på Serviceområde 10, Dagtilbud for Børn, kontonr. 5100135002, Udvikling og omstilling på dagtilbudsområdet.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at Herning Kommune godkender modtagelse af gaveskøde for bygningerne beliggende Mellemtoften 14 og Kollundvej 41, Lind
at gaveskøde- og tinglysningsafgifterne på ca. 75.000 afholdes af Serviceområde 10, Dagtilbud for Børn, kontonr. 5100135002, Udvikling og omstilling på dagtilbudsområdet.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.  

Børne- og Familieudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Ansøgning