Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 31. marts 2020
Mødested: Skype for Business

Dagsordenpunkter

79. Team Teatret - godkendelse af lejekontrakt

Sagsnr.: 20.01.02-P27-2-20 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Team Teatret - godkendelse af lejekontrakt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

  X

  X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Team Teatret fremsender lejekontrakt vedrørende lejemål beliggende Smedegade 1, bygning 3, til husning af Teams Teaterskole til godkendelse.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse af tilskud til huslejebetaling for Teams Teaterskole, behandlet på møde den 16. december 2019, pkt. 146 fremsender Team Teatret lejekontrakt vedrørende Smedegade 1, bygning 3 til godkendelse.

 

Teams Teaterskole har sammen med andre kulturelle aktører tidligere haft til huse i lokaler lejet af Herning Kommune i Herning Højskole. Herning Kommune har opsagt lejemålet pr. 31. december 2019.

 

Der anmodes om godkendelse af Team Teatrets lejekontrakt vedr. leje af nye lokaler til Teams Teaterskole. Lejemålet er beliggende Smedegade 1, bygning 3 og har et etageareal på ca. 325 kvm fordelt på to etager. Teaterskolen afholder selv udgifter til istandsættelse af lokalerne.

Økonomi

Der skal betales en årlig husleje inklusiv fælles driftsomkostninger, varme, el og rengøring på 145.250 kr., som Herning Kommune yder i tilskud til Team Teatret. Udgiften afholdes af budgettet på Serviceområde 15 Kultur.

 

Indgåelse af lejemålet skal jf. lånebekendtgørelsen henregnes til Herning Kommunes låntagning. Værdien af de lejede lokaler i Smedegade er opgjort til 911.000 kr. baseret på den offentlige vurdering af ejendommen. Værdien af lokalerne kan modregnes i værdien af de fraflyttede lokaler på Herning Højskole, hvor den samlede værdi er i alt 4.848.000 kr. 

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

at Teams Teatrets lejekontrakt godkendes,
at værdien af de lejede lokaler i Smedegade opgjort til 911.000 kr., modregnes i værdi af opsagt lejemål på Herning Højskole.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.  

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.