Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 31. marts 2020
Mødested: Skype for Business

Dagsordenpunkter

77. Frigivelse af anlægsbevilling til Projekt Ny Holing

Sagsnr.: 05.01.02-Ø40-1-18 Sagsbehandler: Frank Hyldgaard  

Frigivelse af anlægsbevilling til Projekt Ny Holing

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om anlægsudgiftsbevilling på 36,747 mio. kr. til det videre forløb af byggeprojektet Brændgårdsskolens Talentklasser og udvidelse af Sportscenter Herning, samt afslutning af første fase af byggeriet omkring isstadion i Holing.

Sagsfremstilling

Der anmodes om anlægsudgiftsbevilling på 36,747 mio. kr. til igangsætning af de sidste faser af byggeriet omkring isstadion i Holing, samt opstart af udvidelsen af Sportscenter Herning og Brændgårdsskolens Talentklasser.

 

Renoveringen af isstadion blev afsluttet i 2019, men udendørsområder samt parkering er sammentænkt med byggeriet af de nye talentklasser og udvidelsen af sportscenter Herning. Denne sidste del af anlægsbevillingen hidrører altså halbyggeri og de udendørs arealer.

Økonomi

På Serviceområde 11 Idræt og Fritid, stednr. 031079 Opgradering og renovering af idrætscenter Holing er der budgetteret med i alt 102,864 mio. kr. til Projekt Ny Holing i 2016-2021.

 

Der anmodes om frigivelse af anlægsudgiftsbevilling på 36,747 mio. kr. til projektet. Anlægsudgiften finansieres delvist med 20,545 mio. kr. afsat i 2019, som overføres til 2020 i den samlede overførselssag med overførsel af uforbrugte midler fra 2019 til 2020, samt 16,202 mio. kr. afsat i 2020.

 

Der er tidligere frigivet i alt 55,927 mio. kr. til projektet, hvorefter den samlede anlægsudgiftsbevilling udgør 92,674 mio. kr.

 

Der er desuden afsat et rådighedsbeløb på 10,190 mio. kr. i 2021 på samme stednr. til anlægsprojektet. Der vil senere blive fremsendt en sag til politisk behandling med anmodning om frigivelse af rådighedsbeløbet. 

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 36,747 mio. kr. til igangsætning af de næste faser samt afslutning af fase 1 på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, stednr. 031079 Opgradering og renovering af idrætscenter Holing, 
at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 20,545 mio. kr. i 2019 og 16,202 mio. kr. i 2020 på samme stednr. Rådighedsbeløbet på 20,545 mio. kr. i 2019 overføres til 2020 i den samlede overførselssag.

 

Ernst B. Knudsen (G) kan ikke tiltræde sagen i Kultur- og Fritidsudvalget.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.  

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Borgerlisten kan ikke tiltræde indstillingen.