Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 27. januar 2015
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

48. Anmodning om ekspropriation til fordel for Herning Vand A/S

Sagsnr.: 06.00.00-G14-1-14 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Anmodning om ekspropriation til fordel for Herning Vand A/S

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.