Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 27. januar 2015
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

47. Salg af fast ejendom i Sdr. Felding

Sagsnr.: 82.02.00-G10-10-13 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Salg af fast ejendom i Sdr. Felding

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.