Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 27. januar 2015
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

38. Frigivelse af anlægsbevilling til Aulum Byskole og SFO

Sagsnr.: 82.07.00-P20-32-13 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Frigivelse af anlægsbevilling til Aulum Byskole og SFO

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria L H Christiansen, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til gennemførsel af renovering af SFO og reetablering af legeplads vedr. Aulum Byskole og SFO.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførsel af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2015.

 

Der er i investeringsoversigen for 2015 sted nr. 301052 under serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, afsat et rådighedsbeløb på kr. 413.000, som ønskes frigivet til formålet.

 

Den samlede anlægssum vedrørende Aulum Byskole og SFO udgør kr. 813.000 i perioden 2014-2015.

 

Rådighedsbeløbene i investeringsoversigten er afsat til renovering af SFO'en samt reetablering af legeplads.Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsbevilling på kr. 413.000 i 2015 til serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301052, Aulum Byskole og SFO,

 

at beløbet på kr. 413.000 finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2015 på serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301052, Aulum Byskole og SFO.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Børne- og Familieudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.