Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 27. januar 2015
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

32. Foreløbig vedtagelse af spildevandsplans tillæg nr. 29 for erhvervsområde ved Fastrupvej i Hammerum - nyt transportcenter ALPI

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-13 Sagsbehandler: Ageeth Millenaar  

Foreløbig vedtagelse af spildevandsplans tillæg nr. 29 for erhvervsområde ved Fastrupvej i Hammerum - nyt transportcenter ALPI

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

 

 

Sagsresume

Tillæg nr. 29 omhandler en ændring af regnvandsudledningen for en del af kloakopland Y34.P til et nyt regnvandsbassin. Ændringen laves i forbindelse med regnvandshåndtering fra virksomheden ALPI Danmark A/S.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg nr. 29 vedtages foreløbigt.

Sagsfremstilling

ALPI Danmark A/S har erhvervet en byggegrund på ca.135.000 m2 ved Fastrupvej i Hammerum til opførelse af et nyt transportcenter. I denne forbindelse blev det aftalt med Herning Kommune og Herning Vand A/S, at ALPI Danmark A/S selv varetager håndtering samt udledning af tagvand og overfladevand fra deres grund.

 

Byggegrunden er i spildevandsplanen en del af opland Y34.P med kloakeringsformen "Separatkloak". Regnvand fra opland Y34.P udledes via regnvandsbassin med udløbsnr. Y34RUL1 til Hammerum Å.

 

Som følge af at ALPI Danmark A/S selv håndterer regnvand, opdeles det oprindelige opland Y34.P i to mindre oplande med to forskellige regnvandsbassiner samt udledning til Hammerum Å. Se bilag 1, kortbilag.

 

De to mindre oplande er:

Opland Y43.P

ALPI Danmark A/S etablerer et nyt regnvandsbassin på egen grund. Udledningen fra det nye regnvandsbassin sker til Hammerum Å via et nyt udløb, nr. PRVRUL11. Oplandsnavnet for området som fremover afleder regnvand via PRVRUL11 ændres til Y43.P med kloakeringsformen "Separatkloak".

 

Opland Y34.P

Regnvand fra det resterende del af opland Y34.P udleder fortsat jf. spildevandsplanen via regnvandsbassin med udløbsnr. Y34RUL1 til Hammerum Å.  
Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at tillæg nr. 29 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedtages foreløbigt og sendes i 8 ugers offentlig høring.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Kortbilag_tillæg 29_101220141