Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 27. januar 2015
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

5. Overdragelse af jord til Feldborg Hallen til brug for anlæg af Indendørs BMX Bane

Sagsnr.: 82.02.00-G10-12-14 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Overdragelse af jord til Feldborg Hallen til brug for anlæg af Indendørs BMX Bane

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Byrådet besluttede den 23. juni 2014 under pkt. 226 at godkende skitseprojekt, og frigive anlægsbevilling til en indendørs BMX bane i Feldborg.

 

I sagen blev det beskrevet, at anlæggelsen af BMX banen ville kræve, at der blev tilført areal til Feldborg Hallens arealer.

 

I denne sag behandles anmodningen om overdragelse af de nødvendige arealer.

Sagsfremstilling

Forvaltningnen har modtaget et skitseforslag fra rådgiver for bygherren Den selvejende institution Feldborg Hallen af 1989.

 

Skitseforslaget er forhåndsgodkendt i Herning kommunes afdeling Byggesag.

 

Skitseforslaget beskriver, at projektet har behov for, at der tilføres 5.815 m2 til Den selvejende institution Feldborg Hallen af 1989s arealer.

 

De ønskede arealer er beskrevet på vedhæftede kortbilag.

 

De ønskede arealer henligger i dag som en fodboldbane. Feldborg Haderup Idrætsforening har tilkendegivet, at de ikke har behov for banen, og at de godt kan undvære den. På den baggrund vurderes det, at der ikke er nødvendigt at etablere en  erstatningsbane.

 

Forvaltningen anbefaler, at arealet overdrages på et gaveskøde, og at prisen for arealet sættes til 0 kr. Der tinglyses deklaration på arealet om, at hvis såfremt den selvejende institution Feldborg Hallen af 1989, ophører med at eksistere eller deres formålsbestemmelse ændres væsentligt, så skal det overførte areal tilbageføres til Herning Kommune uden omkostninger for kommunen.

 

Udgifterne til overdragelserne afholdes indenfor anlægsbudgettet til BMX-banen.

 

 

 

Økonomi

Udmatrikulering og overdragelse af ca. 5.815 m2. anslået udgift 30.000 kr.

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at arealet på ca. 5.815 m2 som vist på vedhæftede kortbilag overdrages til den selvejende institution Feldborg Hallen af 1989,

 

at der på arealet tinglyses bestemmelser om hjemfald i tilfælde af foreningens opløsning eller ændret formål,

 

at udgiften på anslået 30.000 kr. afholdes indenfor anlægsbudgettet til BMX-banen.
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • BMX-hal Feldborg - 2014-12-15-Oversigtskort 4