Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 27. januar 2015
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

2. Ny praksis for borgerlige vielser

Sagsnr.: 23.01.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Ny praksis for borgerlige vielser

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Eva Freidahl Graae

Sagsresume

Nye regler gør det lovligt for kommunerne at foretage borgerlige vielser udenfor kommunens eget område. Byrådet skal beslutte, om andre kommuner må foretage vielser i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Formålet med lovændringen er at sidestille de kirkelige og de borgerlige vielsesmyndigheder. Hidtil har Herning Kommune kun kunne foretage vielser indenfor egen kommune. Det er der ændret på. Nu kan en repræsentant fra f.eks. Herning Kommune i princippet vie ægtepar over hele landet.

 

En kommune må kun foretage en vielse i en anden kommune efter forudgående godkendelse fra denne. Byrådet skal derfor beslutte, om vielsesmyndigheder fra andre kommuner må foretage vielser i Herning Kommune. Det indstilles, at der gives generel tilladelse til andre kommuner, dog med den begrænsninger at andre kommuner ikke kan foretage vielser på Herning Rådhus.

 

En række andre kommuner har allerede givet en lignende generel tilladelse.

 

Borgerlige vielser i Herning Kommune foregår på byrådssalen på hverdage indenfor almindelig åbningstid samt lørdag formiddag. Det er borgmesteren, der som vielsesmyndighed har kompetencen til at beslutte, om og i hvilket omfang Herning Kommune vil tilbyde, at vielser foretages andre steder end på rådhuset, herunder evt. udenfor kommunegrænsen. Praksis er forholdsvis restriktiv, og efterspørgslen har hidtil været beskeden.

 

Herning Kommune foretager i gennemsnit 200 vielser årligt.

 

Økonomi

Hovedreglen er, at vielser er gratis. Det er dog muligt at opkræve betaling for vielser, der foretages andre steder end på rådhuset, herunder f.eks. i en anden kommune.

Herning Kommune har ikke tradition for at opkræve betaling.  

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at det godkendes, at andre kommuner generelt kan foretage vielser i Herning Kommune, dog ikke på Herning Rådhus.
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.