Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 26. maj 2015
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

168. Køb af areal

Sagsnr.: 01.05.00-P00-80-14 Sagsbehandler: Torbjørn Tarp  

Køb af areal

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.