Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 26. maj 2015
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

166. Salg af areal i Gjellerup

Sagsnr.: 82.02.00-G10-2-15 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Salg af areal i Gjellerup

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.