Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 26. maj 2015
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

164. Salg af areal ved Nørholmvej i Herning

Sagsnr.: 82.02.00-G10-3-15 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Salg af areal ved Nørholmvej i Herning

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.