Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 26. maj 2015
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

141. 2. behandling af mulighedskataloget

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-2-14 Sagsbehandler: Thomas Herskind  

2. behandling af mulighedskataloget

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Jvf. budgetproceduren andenbehandler Byrådet den 26. maj mulighedskataloget.

 

Formelt set betragtes aftalen i forbindelse med budgetkonferencen som ændring til førstebehandlingen.

 

Disse ændringer konfirmeres med denne sag.

 

Sagsfremstilling

Byrådet førstebehandlede mulighedskataloget den 28. april.

 

Der var frist for ændringsforslag den 8. maj. De i Byrådet, i forbindelse med budgetkonferencen den 27. april, aftalte ændringer til det samlede mulighedskatalog er vedhæftet.

 

Det samlede mulighedskatalog, svarende til førstebehandling plus ændringer, som andenbehandles, fremgår af vedhæftede bilag.  

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at mulighedskataloget med de aftalte ændringer godkendes.
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Ændringer til mulighedskatalog
  • Godkendt oversigt - BYR 28-04-2015