Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 25. juni 2019
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

117. Cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v.

118. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 for det samlede kommunale område

119. Helhedsplan for Boligselskabet Fællesbo afd. 210 Fredbovej i Sunds

120. Ansøgning fra Fællesbo om Helhedsplan for afd. 231 - Anemonevej i Aulum

121. Frigivelse af anlægsbevilling til kunstgræsbane i Kibæk

122. Frigivelse af pulje til generelle vedligeholdelsesarbejder på kommunale kulturinstitutioner og renovering af korsal hos Den Jyske Sangskole

123. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 56 for et område til blandet bolig og erhverv ved Ny Gjellerupvej og Hammerum Hovedgade

124. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et område til blandet bolig og erhverv ved Ny Gjellerupvej og Hammerum Hovedgade

125. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 92 for erhverv ved Resenborgvej ved Kølkær

126. Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for erhvervsområde ved Resenborgvej ved Kølkær

127. Foreløbig vedtagelse af rammelokalplan for blandet bolig og erhverv ved Skolegade og Nørgaards Allé i Herning

128. Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 65 for et boligområde ved Violens Kvarter i Gullestrup

129. Endelig vedtagelse af lokalplan for Boligområde syd Violens Kvarter i Gullestrup

130. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 63 for erhvervsområde ved Tavlundvej i Lind

131. Endelig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde ved Tavlundvej i Lind

132. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 69 for et boligområde ved Ørskovvej i Snejbjerg (3. etape)

133. Endelig vedtagelse af lokalplan for et boligområde ved Ørskovvej i Snejbjerg (3. etape)

134. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 59 til Herning Kommuneplan vedr. erhvervsom-rådet ved HI-Park

135. Endelig vedtagelse af lokalplan for et erhvervsområde ved HI-Park og Transportcenter Alle

136. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 55 for Centerområde ved Møllegade, Danasvej og Møllevænget i Herning

137. Endelig vedtagelse af lokalplan for centerområde ved Møllegade, Danasvej og Møllevænget i Herning

138. Endelig vedtagelse af lokalplan for kolonihaver Sønderager

139. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 34 for klimasikring af Holstebro midtby mod oversvømmelse fra Storådalen

140. Forslag til ophævelse af lokalplan nr. 118 for flugtskydebane ved Baunsgårdvej ved Ørnhøj

141. Brug Byen! Revison af bestemmelser for Mobilt Gadesalg

142. Orientering om Årsrapport 2018 for Drift og Service

143. Frigivelse af anlægsbevilling til tagrenovering på Holtbjergskolen

144. Frigivelse af anlægsbevilling til vandområdeplanprojekter i Rødding Å ved Vildbjerg

145. Frigivelse af anlægsbevilling til vandområdeplanprojekt i Sønderbæk ved Vildbjerg

146. Foreløbig vedtagelse af tillæg 25 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 for Snejbjerg

147. Beslutning om ekspropriation til fordel for Herning Vand. Overpumpningsanlæg Herning Nord

148. DNV-Gødstrup - arealbytte mellem Region Midtjylland og Herning Kommune til vejanlæg

149. Frigivelse af anlægsmidler til udvidelse af Kildehøj

150. Rosenholm - godkendelse af skema A og skema B samt frigivelse af anlægsbevilling

151. Beslutning om ændring af skoledistrikter i Tjørring

152. Godkendelse af indtægts- og udgiftsbevilling til deltagelse i Teksperimentet

153. Forslag fra byrådsmedlem Lone Nielsen (G) vedrørende forkøbsret

154. Forslag fra byrådsmedlem Lone Nielsen (G) vedr. salg af varmenet

155. Event

156. Herning Vand A/S anmoder om ekspropriation af ledningsrettigheder og areal i Ørnhøj

157. Herning Vand A/S anmoder om ekspropriation af mindre areal til brug for pumpestation i Ørnhøj

158. Ekspropriation

159. Deklaration vedrørende betaling af byggeretter

160. Præsentation af tilbud på kørsel med dagrenovation

161. Lokalesag