Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 25. juni 2019
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

159. Deklaration vedrørende betaling af byggeretter

Sagsnr.: 13.06.02-56-18 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Deklaration vedrørende betaling af byggeretter

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.