Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 25. juni 2019
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

157. Herning Vand A/S anmoder om ekspropriation af mindre areal til brug for pumpestation i Ørnhøj

Sagsnr.: 06.01.00-P28-1-19 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Herning Vand A/S anmoder om ekspropriation af mindre areal til brug for pumpestation i Ørnhøj

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.