Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 25. juni 2019
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

156. Herning Vand A/S anmoder om ekspropriation af ledningsrettigheder og areal i Ørnhøj

Sagsnr.: 06.01.00-P19-20-19 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Herning Vand A/S anmoder om ekspropriation af ledningsrettigheder og areal i Ørnhøj

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.