Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 25. juni 2019
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

155. Event

Sagsnr.: 18.20.04-G01-3-19 Sagsbehandler: Elo Christensen  

Event

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.