Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 24. august 2021
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

119. Cirkulæreskrivelse, orienteringssager m.v.

120. Forslag til mødekalender for Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet i 2022

121. Andelsselskabet Sdr. Felding Varmeværk ansøger om kommunegaranti

122. Behandling af revisionsberetning nr. 21 vedrørende udgifter der er omfattet af statsrefusion for 2020

123. Afsluttende godkendelse af Årsregnskab 2020

124. Fællesbo søger godkendelse af salg af ejendommen Lindegårdsvej 1

125. Landsbycenter Vind søger om godkendelse af ændret projektplan

126. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 2 til Herning Kommuneplan 2021-2032 for dagligvarebutik på hjørnet af Fruehøjvej og Porsvænget i Herning

127. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for dagligvarebutik på hjørnet af Fruehøjvej og Porsvænget i Herning

128. Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 8 til Herning Kommuneplan 2021-2032 vedr. boligområde ved Skalmejevej og Hjejlevej i Sunds

129. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for boliger ved Skalmejevej og Hjejlevej i Sunds

130. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for boliger ved Wedelsborgvej i Tjørring

131. Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 09.T47.1 for solceller ved Gindeskovgård ved Hessellundvej

132. Frigivelse af anlægsbevilling - renovering af eksisterende cykelstier 2021

133. Forslag fra Dansk Folkeparti

134. Opløsning af det kommunale fællesskab Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S (tidligere HMN Naturgas I/S)

135. Gavedokument mellem Carl-Henning Pedersens Fond og Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts museum

136. Anmodning om ekspropriation af areal i Vildbjerg til fordel for Herning Vand

137. Anmodning om ekspropriation af areal i Hammerum til fordel for Herning Vand