Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 24. august 2021
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

137. Anmodning om ekspropriation af areal i Hammerum til fordel for Herning Vand

Sagsnr.: 06.01.00-P19-20-21 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Anmodning om ekspropriation af areal i Hammerum til fordel for Herning Vand

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.