Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 24. august 2021
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

135. Gavedokument mellem Carl-Henning Pedersens Fond og Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts museum

Sagsnr.: 20.04.01-P24-2-21 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Gavedokument mellem Carl-Henning Pedersens Fond og Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts museum

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.