Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 24. august 2021
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

132. Frigivelse af anlægsbevilling - renovering af eksisterende cykelstier 2021

Sagsnr.: 05.04.08-G01-1-18 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Frigivelse af anlægsbevilling - renovering af eksisterende cykelstier 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 0,762 mio. kr. til renovering af eksisterende cykelstier.


Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

Der er på investeringsoversigten 2021 - 2025 afsat et rådighedsbeløb på 0,762 mio. kr. årligt i perioden 2021 - 2023 og 0,773 mio. kr. årligt i perioden 2024 - 2025 på Serviceområde 09 Trafik til renovering af eksisterende cykelstier.


I forbindelse med budgetforlig 2021-2022 har forligskredsen besluttet, at midlerne skal anvendes til følgende fem projekter:


  • 2021: Gjellerup Skolestien, Gjellerup
  • 2022: Østergade mod friskolen, Aulum
  • 2023: Bavnehøjstien, Kibæk
  • 2024: Engbjerg Skolesti, Engbjerg
  • 2025: Gisselfeldstien, Tjørring


Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet i 2021 på 0,762 mio. kr. anvendes til renovering af Gjellerup Skolestien i Gjellerup med ny asfaltbelægning. Stiforløbet er vist med blåt på nedenstående oversigtskort.Økonomi

Udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 0,762 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222091 Renovering af eksisterende cykelstier.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at Gjellerup Skolestien renoveres med ny asfaltbelægning
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 0,762 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222029 Cykelstier, herunder Løvbakke og Tranekærvej
at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 0,762 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222091 "Renovering af eksisterende cykelstier".


Økonomi-og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.