Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 24. august 2021
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

128. Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 8 til Herning Kommuneplan 2021-2032 vedr. boligområde ved Skalmejevej og Hjejlevej i Sunds

Sagsnr.: 01.02.15-P16-4-21 Sagsbehandler: Mette Korsgaard Kjeldgaard  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 8 til Herning Kommuneplan 2021-2032 vedr. boligområde ved Skalmejevej og Hjejlevej i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: Annette Niemann

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til tillæg nr. 8 til Herning Kommuneplan 2021-2032. Tillægget skal sikre overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplan nr. 21.B7.3 for boliger ved Skalmejevej og Hjejlevej i Sunds, hvorfor der er udarbejdet tillæg nr. 8 til Herning Kommuneplan 2021-2032.


Forslag til kommuneplantillæg nr. 8 for et boligområde ved Skalmejevej og Hjejlevej i Sunds indstilles til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplan nr. 21.B7.3 stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2021-2032, hvad angår afgrænsning og anvendelse for rammeområde 21.R3 og 21.B7. Derfor er der udarbejdet tillæg nr. 8 til Herning Kommuneplan 2021-2032.


Forslag til kommuneplantillægget udvider afgrænsning for rammeområde 21.R3 samt ændrer afgrænsning for 21.B7 ved at overføre en del af rammeområde 21.B7 til rammeområde 21.R3. Derved følger rammeområderne det eksisterende vejforløb - Skalmejevej og Hjejlevej, og de eksisterende matrikler inden for området.


Da lokalplan 21.B7.3 skal give mulighed for etablering af regnvandsbassin tilføjer kommuneplantillægget bestemmelser vedrørende anvendelse, så der gives mulighed for etablering af regnvandsbassin inden for både rammeområde 21.R3 og 21.B7.


Forslag til ny afgrænsning for rammeområde 21.R3 og 21.B7

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til kommuneplantillæg nr. 8 til Herning Kommuneplan 2021-2032 foreløbig vedtages.


Økonomi-og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.


Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Tillæg nr. 8 til Herning Kommuneplan 2021-2032 er foreløbig vedtaget.

Bilag

  • Forslag til kommuneplantillæg nr. 8 for rammeområde 21.R3 og 21.B7