Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 24. august 2021
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

120. Forslag til mødekalender for Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet i 2022

Sagsnr.: 00.01.00-P19-1-21 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Forslag til mødekalender for Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet i 2022

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

X

X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til afholdelse af Økonomi- og Erhvervsudvalgs- og byrådsmøder i 2022

Sagsfremstilling

Forslag til Økonomi- og Erhvervsudvalgs- og Byrådsmøder i 2022.


Økonomi- og Erhvervsudvalgets tilføjelser er indskrevet i sagen.Økonomi- og Erhvervsudvalgsmøder i 2022:


Januar

17.

Februar

28.

Marts

28.

April

Ingen

Maj

2.

Juni

13.

Juli

Ingen

August

15.

September

5. + 26.

Oktober

Ingen

November

7.

December

12.Byrådets møder i 2022:


Januar

25.

Februar

Ingen

Marts

8. Temamøde - 15.00-16.30

April

5.

Maj

10. Temamøde - 15.00-16.30

Juni

21. Temamøde - 15.00-16.30

Juli

Ingen

August

23.

September

13. Temamøde - 15.00-16.30

Oktober

4.

November

15. Temamøde - 15.00-16.30

December

20.Antallet af møder i 2022 er 10 som de forudgående år.


Der afholdes 2 årlige budgetkonferencer som følger:


25. april

22. og 23. august


Der afholdes introseminar: 11. og 12. januar


Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at mødekalenderen for 2022 godkendes, herunder at der afholdes introseminar den 11. og 12. januar, og at der afholdes 5 temamøder i forbindelse med byrådsmøder i marts, maj, juni, september og november.
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Mødekalender 2022