Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 24. august 2021
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

133. Forslag fra Dansk Folkeparti

Sagsnr.: 00.01.00-A00-5-21 Sagsbehandler: Flemming Laurits Pedersen  

Forslag fra Dansk Folkeparti

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


(x)


x


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Erling Præstekjær fremsætter på vegne Dansk Folkeparti forslag til behandling i Byrådet.

Sagen fremsendes til Byrådets behandling i henhold til styrelseslovens § 11.

Sagen har været rundsent til Økonomi- og Erhvervsudvalget til orientering forud for Byrådets behandling af sagen.


Sagsfremstilling

Erling Præstekjær har den 13. august 2021 på vegne Dansk Folkeparti i Herning anmodet om at få følgende sag på Byrådets dagsorden, jf. den kommnale styrelseslov § 11:


"Jeg vil gerne have et forslag om valgplakater behandlet i byrådssalen.

Forslaget går på, at jeg/DF i Herning ikke mener, vi skal hænge plakater op til kommunalvalget.

Begrundelsen er, at det er miljøforurening, og det ikke er bæredygtigt. Det er heller ikke rigtigt efter FN’s verdensmål".Indstilling

Borgmesteren indstiller,

at Byrådet tager stilling til Dansk Folkepartis forslag.
Borgmesteren indstiller,

Beslutning

Sagen drøftet.