Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 22. juni 2020
Mødested: Skype for Business

Dagsordenpunkter

114. Cirkulæreskrivelse, orienteringssager m.v.

115. Køb af ejerlejlighed i MCH Arena

116. Godkendelse af vedtægter til lokalt bæredygtighedscenter

117. Udpegning til bestyrelse og Bæredygtighedsråd for lokalt bæredygtighedscenter

118. Samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2020

119. Ørnhøj Vandværk søger om kommunal garanti til finansiering af renovering af ledningsnet.

120. Etablering af MTB spor og frigivelse af anlægsbevilling i 2020

121. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for centerområde ved Løvbakkevej i Gullestrup

122. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 104 for boligområde nord for Østergade i Vildbjerg

123. Foreløbig vedtagelse af lokalplan 81.B5.1 for boligområde nord for Østergade i Vildbjerg

124. Foreløbig vedtagelse af kommunetillæg nr. 93 for Herningsholmskolen

125. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Herningsholmskolen ved Sjællandsgade i Herning

126. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 106 for centerområde ved Dæmningen i Herning

127. Foreløbig vedtagelse af lokalplan nr. 14.C3.3 for centerområde ved Dæmningen i Herning

128. Foreløbig vedtagelse af Tillæg nr. 103 til Herning Kommuneplan 2017-2028 vedr. boligområde ved Gavnøvej i Tjørring

129. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for boligområde ved Gavnøvej i Tjørring

130. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 108 for centerområde ved Vestparken i Feldborg

131. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for centerområde ved Vestparken i Feldborg

132. Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 94 til Herning Kommuneplan 2017-2028 vedr. boligområde ved Sønderager i Herning

133. Endelig vedtagelse af lokalplan for boligområde ved Sønderager i Herning

134. Frigivelse af anlægsbevilling til istandsættelse af lejlighed, Vildbjerg

135. Frigivelse af anlægsbevilling til sikring af skoleveje 2020

136. Frigivelse af anlægsbevilling til trafiksikkerhedsfremmende tiltag i 2020

137. Frigivelse af anlægsbevillinger til vandområdeplansprojekter i Hodsager Lilleå og Ronnum Bæk

138. Frigivelse af anlægsbevillinger til vandområdeplansprojekter i Sønderbæk og Rødding Å

139. Frigivelse af anlægsbevillinger til vandområdeplansprojekter i Døvling Bæk og Pårup Bæk

140. Legalitetsgodkendelse af tilføjelse til Herning Vands takster for spildevand for 2020

141. Køb af gadelysanlæg i Kibæk

142. Køb af jord til vejformål - Rundkørsel Dr. Boulevard/Mørupvej

143. Godkendelse af vejprojekt og køb af jord til vejformål - N.O. Hansens Vej til Ikast

144. Frigivelse af anlægsbevilling til cykelstier i Herning Kommune

145. Indsamling af Metal-Glas-Plast i ny renovationsordning

146. Foreløbig vedtagelse af tillæg 29 til Herning Kommunes Spildevandsplan - nyt boligområde ved Østergade, Vildbjerg

147. Grundvandsbeskyttelse nær vandværksboringer (BNBO)

148. Orientering om midlertidige besøgsrestriktioner på plejehjem m.v. samt retningslinjer for forebyggelse af smitte med COVID-19 ved besøg

149. Forældrebetaling i dagtilbud og fritidsordninger ifm. Corona-krisen

150. Salg af areal og køb af ret til opførelse af ejerlejlighed

151. Udbud på bybuskørsel i Herning by