Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 22. juni 2020
Mødested: Skype for Business

Dagsordenpunkter

151. Udbud på bybuskørsel i Herning by

Sagsnr.: 13.05.00-A00-1-17 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Udbud på bybuskørsel i Herning by

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.