Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 22. juni 2020
Mødested: Skype for Business

Dagsordenpunkter

150. Salg af areal og køb af ret til opførelse af ejerlejlighed

Sagsnr.: 13.06.02-G10-5-20 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Salg af areal og køb af ret til opførelse af ejerlejlighed

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.