Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 22. juni 2020
Mødested: Skype for Business

Dagsordenpunkter

144. Frigivelse af anlægsbevilling til cykelstier i Herning Kommune

Sagsnr.: 05.01.02-P20-11-20 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Frigivelse af anlægsbevilling til cykelstier i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

  X

   X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 2,548 mio. kr. til cykelstier samt 0,762 mio. kr. til renovering af cykelstier.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbene frigives.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten er der afsat et rådighedsbeløb på 2,548 mio. kr. i 2020 til cykelstier. Der er desuden afsat 0,762 mio. kr. i 2020 til renovering af cykelstier, hvoraf 0,620 mio. kr. anvendes til nedenstående formål.

 

På Byrådets møde den 5. maj 2020, pkt. 91, blev det besluttet at fremrykke rådighedsbeløb afsat til renovering af cykelstier i årene 2021-2023, i alt 2,286 mio. kr. til 2020 samt frigive beløbet.

 

Følgende cykelstier vil blive renoveret med nye asfaltbelægninger:

 • Bjergstien, Snejbjerg
 • Sti langs Trehøjevej
 • Birkestien, Sdr. Felding
 • Nordre kirkegårdstien, Herning
 • Stier langs Ringkøbingvej mellem Snejbjerg og Herning
 • Stier langs Silkeborgvej mellem Hammerum og Birk (Fremrykkede midler 2021-2023)
 • Sti langs Lergravvej, Aulum - erstatter Søndermarkstien da fjernvarmerørene i stien skal udskiftes. (Fremrykkede midler 2021-2023)

 

Der vil blive etableret belysningsanlæg på følgende cykelstier:

 • Gjellerup-Lundstien
 • Stier ved Ålholmvej og Tranekærvej, Herning
 • Sti langs H.P. Hansens Vej, Herning (Fremrykkede midler 2021-2023)

 

Derudover vil der blive anlagt en ny cykelsti mellem klubhuset og Skalmejevej i Sunds.

 

FN- verdensmål

Sagen har relation til bæredygtighed i forhold til FNs verdensmål nr. 3 Sundhed og Trivsel, nr. 9 Industri, innovation og infrastruktur og nr. 11 Bæredygtige byer.

Ved at vedligeholde og forbedre bæredygtige transportsystemer, øges fremkommelighed, komfort og tilgængelighed på cykelstierne. Derved øger vi også fastholdelsen af cyklister og motiverer dem til at bruge stierne mere, samtidig øges motivationen til at cykle for nye cyklister.

 

Det øger sundheden i befolkningen og nedbringer mængden af CO2, lokal trafikstøj og luftforurening.

Økonomi

Anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 2,548 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222029 til cykelstier samt 0,620 mio. kr. af afsat rådighedsbeløb på 0,762 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222091 til renovering af eksisterende cykelstier. De resterende 0,142 mio. kr. frigives til færdiggørelse af igangværende renovering af cykelstier på stednr. 222091 cykelstier.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 2,548 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222029 til cykelstier

 

at anlægsudgiften på 2,548 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 2,548 mio. kr. i 2020 på samme stednr.

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 0,620 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223089 til renovering af eksisterende cykelstier

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 0,142 mio. kr. på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222091 cykelstier

 

at anlægsudgiften på i alt 0,762 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 0,762 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222091 cykelstier.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • Stiprojekter 2020