Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 19. juni 2018
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

125. Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

126. Udpegning af valgsteder, valgstyrere, tilforordnede m.v. for 2018 - 2021

127. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 for det samlede kommunale område

128. Boligselskabet Fællesbo fremsender skema B for helhedsplan for afdeling Gyvelvej i Herning

129. Plan for almene boliger 2019-2022

130. Udpegning til Forberedende grunduddannelse (FGU)

131. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 44 for erhvervsområde ved Industrivej Syd i Birk

132. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et erhvervsområde ved Industrivej Syd i Birk

133. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 36 for boligområde ved Dæmningen i Herning

134. Endelig vedtagelse af lokalplan for et boligområde ved Dæmningen i Herning

135. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 35 for boligområde ved K. Møllers Vej i Hammerum

136. Endelig vedtagelse af lokalplan for boliger på K. Møllers Vej i Hammerum

137. Endelig vedtagelse af lokalplan for boligbebyggelse på Nørretanderupvej i Snejbjerg

138. Endelig vedtagelse af lokalplanforslag for et biogasanlæg ved Schæfterivej og Rosmosevej ved Sinding

139. Indkaldelse af idéer og forslag til planlægningsarbejdet for solceller og vindmøller ved St. Soels

140. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 42 for Herning+

141. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for blandet bolig- og erhvervsformål ved Møllegade, Gl. Landevej og Skolegade i Herning+

142. Forslag til Udviklingsprogram for Herning +

143. Frigivelse af anlægsbevilling til ny kunstgræsbane ved Herning Fremad

144. Frigivelse af anlægsbevilling til udskiftning af topforsegling på løbebanen på Herning Atletikstadion

145. Udbud af brinttankstation

146. Godkendelse af nyt bybusnet i Herning

147. Grønt Regnskab 2017

148. Forslag til ny strategi for klimatilpasning

149. Indtægtsbevilling til midler fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til etablering af læge- og sundhedshuse

150. Ekspropriation til byudvikling

151. Køb af ejendom