Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 19. juni 2018
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

150. Ekspropriation til byudvikling

Sagsnr.: 13.06.01-Ø54-1-18 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Ekspropriation til byudvikling

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.