Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 17. november 2015
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

267. Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

268. Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 - for det samlede kommunale område

269. Bevilling til Folkeafstemning om retsforbeholdet i EU

270. Godkendelse af Herning Kommunes deltagelse i Business Region MidtVest

271. Anlægstilskud til Fonden Skovsnogen

272. Godkendelse af udlejningsaftaler med de almene boligorganisationer

273. Ligestillingsredegørelse 2015 for Herning Kommune

274. Endelig vedtagelse af lokalplan for et boligområde ved Kollundvej i Lind

275. Endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr.12 for erhvervsområde ved MCH Messecenter Herning

276. Endelig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde ved MCH Messecenter Herning

277. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 47 for Erhvervsområde ved Kærvej i Herning

278. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Erhvervsområde ved Kærvej i Herning

279. Foreløbig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 53 for Blandet bolig- og erhvervsområde ved Tjørring Hovedgade i Tjørring

280. Foreløbig vedtagelse af Lokalplanforslag for Boligområde ved Tjørring Hovedgade 42 i Tjørring

281. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 36 for udtagelse af rammeområde for vindmølleområde syd for Birk

282. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 34 i Fårbæk

283. Endelig vedtagelse af lokalplanforslag for erhvervsområde i Fårbæk

284. Endelig vedtagelse af lokalplan for Centerområde i Bryggergade 8, Herning

285. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 51 for MCH Herning Kongrescenter

286. Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for MCH Herning Kongrescenter

287. Frigivelse af anlægsbevilling til smukke indfaldsveje

288. Frigivelse af anlægsbevilling til Haludvidelse i Aulum

289. Godkendelse af vedtægtsændringer for Museum Midtjylland

290. Revision af Green Cities samarbejdsaftale og valg af mål

291. Fritvalgspriser 2016 for praktisk hjælp og pleje

292. Fuglsangsø Centret - godkendelse af skema C og endeligt anlægsregnskab

293. Ombygning af Ågården i Vildbjerg

294. Frigivelse af anlægsbevilling til vuggestuepladser Haderup Skole og Børnehus

295. Frigivelse af anlægsbevilling til motoriksal i Haderup Skole og Børnehus

296. Erstatning for anlæg af ledninger i kommunale arealer i Sinding, Studsgård og Tjørring

297. Erstatning for anlæg af kabler på kommunal ejet jord i Hurup Thy

298. Privat virksomhed anmoder om ekspropriation til fordel for virksomheden

299. Salg af areal i Herning by

300. Salg af areal i Aulum

301. Køb af grund i Herning by

302. Frigivelse af anlægsbevilling til renovering ifm. ejendomshandel

303. Ekspropriation til vejformål

304. Banegårdspladsen