Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 17. november 2015
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

304. Banegårdspladsen

Sagsnr.: 05.05.06-P20-6-13 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Banegårdspladsen

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.