Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 17. november 2015
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

303. Ekspropriation til vejformål

Sagsnr.: 05.01.02-P20-2-15 Sagsbehandler: Rasmus Bartholdy Jensen  

Ekspropriation til vejformål

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.