Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 17. november 2015
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

299. Salg af areal i Herning by

Sagsnr.: 82.02.00-G10-8-15 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Salg af areal i Herning by

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.