Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 17. november 2015
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

298. Privat virksomhed anmoder om ekspropriation til fordel for virksomheden

Sagsnr.: 82.01.00-4-14 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Privat virksomhed anmoder om ekspropriation til fordel for virksomheden

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.