Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 17. november 2015
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

297. Erstatning for anlæg af kabler på kommunal ejet jord i Hurup Thy

Sagsnr.: 05.12.00-G14-1-15 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Erstatning for anlæg af kabler på kommunal ejet jord i Hurup Thy

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.