Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 17. maj 2016
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

133. Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

134. Forslag til ny praksis for kapitalforvaltning

135. Befolkningsprognose 2016-2030

136. Boligpakken: Målsætninger for almene boliger i Herning Kommune

137. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 50 for offentligt område mellem Hammerum og Gjellerup

138. Foreløbig vedtagelse af forslag til lokalplan for ny skole, dagsinstituioner, kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter i Hammerum

139. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 69 for offentligt område ved Valdemarsvej i Herning

140. Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for offentligt områder til institutions-, kultur- og fritidsformål ved Valdemarsvej i Herning

141. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 70 for offentligt område ved Bjerregårdvej i Vildbjerg

142. Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for område til skole- og institutionsformål ved Bjørnkærvej i Vildbjerg

143. Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for offentligt område ved Velhustedvej i Kibæk

144. Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for daginstitution ved Brændgårdskolen i Herning

145. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 53 for Blandet bolig- og erhvervsområde ved Tjørring Hovedgade i Tjørring

146. Endelig vedtagelse af lokalplanforslag for Boligområde ved Tjørring Hovedgade 42 i Tjørring

147. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 33 for erhvervsområde ved Industrivej Syd

148. Endelig vedtagelse af lokalplan for erhverv på Industrivej Syd 1b i Birk

149. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 54 for et boligområde ved Nedertoften i Tjørring

150. Endelig vedtagelse af lokalplan for et boligområde ved Nedertoften i Tjørring

151. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 57 for boligområde i Arnborg

152. Endelig vedtagelse af lokalplan for boligområde Rind Å Engen i Arnborg

153. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 55 for Centerområde vest for Trælundvej og syd for Løvbakkevej, Gullestrup

154. Endelig vedtagelse af lokalplanforslag for Centerområde ved Løvbakkevej i Gullestrup

155. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 56 for varmeværk og solfangeranlæg i Ørnhøj

156. Endelig vedtagelse af lokalplan for varmeværk og solfangeranlæg i Ørnhøj

157. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 59 for rekreativt område ved Åvej i Sunds

158. Endelig vedtagelse af lokalplan for rekreativt område ved Åvej i Sunds

159. Frigivelse af anlægsbevillinger til nye bymidteprojekter i Herning

160. Godkendelse af anlægsregnskaber for Fonnesbechsgade og Silkeborgvej

161. Frigivelse af anlægsbevilling til Museum Midtjylland

162. Godkendelse af arealer til skovrejsning i Lind

163. Frigivelse af anlægsbevilling til naturpleje og naturgenopretningsprojekter

164. Høring af strategiforslag for det fælleskommunale affaldsselskab Energnist I/S

165. Indtægtsbevilling til Projekt "Vi lærer"

166. Prisfastsættelse af 18 parcelhusgrunde på Ørskovbakken, Snejbjerg, etape III

167. Prisfastsættelse af 11 grunde, Rind Å Engen (Gl. Skarrildvej), Arnborg, etape I

168. Hjemtagelse af opgave

169. Sdr. Felding Hallen

170. Dom vedrørende ekspropriationserstatning i Gødstrup

171. Lejekontakt