Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 17. maj 2016
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

170. Dom vedrørende ekspropriationserstatning i Gødstrup

Sagsnr.: 01.02.40-Ø61-1-13 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Dom vedrørende ekspropriationserstatning i Gødstrup

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalgets indstilling er tiltrådt.